Jesteś tutaj

O nas

Przedmiotem działalności PGK „Termy Uniejów” jest:

  • zarządzanie kompleksem TERMY UNIEJÓW, będącym własnością Gminy Uniejów;
  • gospodarka wodno-kanalizacyjna gminy;
  • utrzymanie zieleni miejskiej i oczyszczanie miasta;
  • gospodarka mieszkaniowa;
  • inne usługi świadczone na rzecz mieszkańców.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
TERMY UNIEJÓW Spółka z o.o. w Uniejowie
99-210 Uniejów; ul. Polna 37

KRS 0000080411,
NIP: 6680010086,
REGON 310161430.

tel./fax: 063 288 80 71
e-mail: termy@uniejow.pl


Marcin Pamfil – Prezes Zarządu
Tomasz Kałużny – Dyrektor do spraw komunalno - mieszkanowych

 

Regulamin rozliczania kosztów C.O.