Jesteś tutaj

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE NR 1

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Załączniki:

Ogloszenie_o_dialogu_technicznym.pdf

ogloszenie_o_dialogu_technicznym_- formularz_zgloszenia.doc

 

 

OGŁOSZENIE NR 2

 

Zapytanie ofertowe - analiza wody na pływalni.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: Sukcesywne badania jakości wody w „pływalni” na terenie kompleksu Termalno-basenowego w Uniejowie.

 

Szczegółowy zakres usług został określony w załączonym formularzu. Ilość poszczególnych badań, wskazana w formularzu, została oszacowana przez Zamawiającego na potrzeby porównania ofert zgodnie z jego obecną wiedzą na temat zakresu do którego wykonywania jest obowiązany. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości badań w poszczególnych pozycjach, w przypadku nałożenia na Zamawiającego wymagań szczególnych przez jednostki zewnętrzne lub zdjęcia obowiązku kontroli w jakiejś części.

zał nr 1 do zapytania Formularz ofertowy

zal_nr_4_do_zapytania_wykaz_wykonanych_uslug.doc

zał nr 3 do zapytania - wzór umowy

Załącznik nr 2 do zapytania - formularz asortymentowo-cenowy

WSTĘPNY HARMONOGRAM ZADANIA OKREŚLONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

OGŁOSZENIE NR 3

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Usługa zaprojektowania oraz realizacji nawadniania zieleni w obszarze rynku w Uniejowie.”

 

Zał nr 1 do zapytania - Óświadczenie

Zał nr 2 do zapytania - Wykaz doświadczenia

Zał nr 3 do zapytania - Formularz ofertowy

 

 

OGŁOSZENIE NR 4

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Załączniki:

PGK DT 271.4.2017  - OGŁOSZENIE  Sukcesywna sprzedaż i dostawa kawy ziarnistej na zasadzie  wyłączności dla obiektów P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie - plik w formacie PDF

Zgłoszenie do udziału w dialogu - plik w formacie rtf