Jesteś tutaj

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIE NR 1

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Załączniki:

PGK DT 271.4.2017  - OGŁOSZENIE  Sukcesywna sprzedaż i dostawa kawy ziarnistej na zasadzie  wyłączności dla obiektów P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie - plik w formacie PDF

Zgłoszenie do udziału w dialogu - plik w formacie rtf

 

OGŁOSZENIE NR 2

Zapytanie ofertowe - analiza wody na pływalni.

Załączniki:

zał nr 1 do zapytania Formularz ofertowy - plik w formacie doc

zał nr 2 do zapytania Wykaz_wykonanych_usług - plik w formacie rtf

zał nr 3 do zapytania - wzór umowy - rozszerzenie pdf

Załącznik nr 4 do zapytania - formularz asortymentowo-cenowy - plik w formacie docx

zał nr 5 do zapytania daty badań z niecek - plik w formacie docx

zał nr 6 do zapytania  daty badań z systemu cyrkulacji - plik w formacie  docx

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie ofert - plik w formacie pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w formacie pdf

 

OGŁOSZENIE NR 3

Nr ZO WK-E/2019 Zapytanie ofertowe - Doprowadzenie zasilania elektrycznego do obiektów i urządzeń infrastruktury wodnościekowej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na Uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Uniejów

Załączniki:

Formularz oferty - zał. 1

Zal. 2 do siwz- wniosek o udostępnienie danych o charakterze poufnym i Wzor_oswiadczenia_o_zachowaniu poufnosci

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Wykaz robót

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

OGŁOSZENIE NR 4

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1- do ogłoszenia o dialogu

Zmiana treści Ogłoszenia